Tỷ giá hối đoái kỹ thuật số
8777 cryptocurrencies dữ liệu thời gian thực.
Tỷ giá hối đoái tiền điện tử

Công cụ chuyển đổi tiền điện tử

Máy tính tiền tệ kỹ thuật số

Biểu đồ giá hiện tại bằng tiền tệ

Biểu đồ tiền tệ kỹ thuật số

Xếp hạng tiền tệ kỹ thuật số

Giá tiền điện tử ngày hôm nay

Trao đổi tiền điện tử tốt nhất

Thị trường mật mã

Giới hạn thị trường tiền điện tử

Bitcoin Cash thị trường

Bitcoin Cash khối lượng giao dịch ngày hôm nay và dữ liệu lịch sử của Bitcoin Cash viết hoa kể từ ngày bắt đầu giao dịch trên thị trường trao đổi tiền điện tử.

Viết hoa Bitcoin Cash

Giá trị vốn hóa thị trường của ngày hôm nay cho Bitcoin Cash 8 816 461 693.61 đô la Mỹ .
-65 209 169.58 $ (-0.73%)
thay đổi cách viết hoa kể từ hôm qua

Thay đổi về vốn hóa thị trường của Bitcoin Cash trang web của chúng tôi nắm bắt mỗi ngày một lần. Tổng số tiền của tất cả các loại tiền điện tử Bitcoin Cash đã phát hành được hiển thị. Đây là thông tin tham khảo về cách viết hoa Bitcoin Cash. Bitcoin Cash vốn hóa đã giảm $ -65 209 169.58.

Bitcoin Cash khối lượng giao dịch

Khối lượng giao dịch Bitcoin Cash hôm nay 1 276 542 572.35 đô la Mỹ .
+219 658 102.12 $ (+20.78%)
thay đổi khối lượng giao dịch kể từ hôm qua

Khối lượng giao dịch Bitcoin Cash hôm nay có tổng cộng $ 1 276 542 572.35. Giao dịch Bitcoin Cash diễn ra trên các trao đổi tiền điện tử khác nhau. Bitcoin Cash giao dịch trực tuyến được tổ chức trên nhiều sàn giao dịch tiền điện tử, chúng tôi hiển thị tổng khối lượng giao dịch Bitcoin Cash mỗi ngày. Bitcoin Cash vốn hóa thị trường đã lớn hơn ngày hôm qua.

Biểu đồ giới hạn thị trường Bitcoin Cash

Bitcoin Cash vốn hóa thị trường trên biểu đồ theo năm. -16.22% - thay đổi về vốn hóa thị trường của Bitcoin Cash mỗi tuần. Bitcoin Cash thay đổi vốn hóa trong năm là 72.1%. Hôm nay, vốn hóa Bitcoin Cash được ước tính ở 8 816 461 693.61 đô la Mỹ.

Lịch sử viết hoa Bitcoin Cash

Ngày Viết hoa
Viết hoa Bitcoin Cash - tổng số tiền của tất cả các bryptocoin được khai thác Bitcoin Cash.
09/12/2021 8 816 461 693.61 $
08/12/2021 8 881 670 863.19 $
07/12/2021 8 883 625 725.55 $
06/12/2021 8 513 507 693.15 $
05/12/2021 8 829 010 599.90 $
04/12/2021 9 897 792 745.08 $
03/12/2021 10 522 861 164.26 $

Biểu đồ khối lượng Bitcoin Cash

Bitcoin Cash dữ liệu lịch sử khối lượng

Ngày Âm lượng (24h)
Khối lượng giao dịch của Bitcoin Cash - tổng số tiền bằng đô la Mỹ cho tất cả giao dịch với mã hóa Bitcoin Cash được mua và bán trong ngày được chọn.
09/12/2021 1 276 542 572.35 $
08/12/2021 1 056 884 470.23 $
07/12/2021 1 388 318 224.29 $
06/12/2021 1 075 408 120.02 $
05/12/2021 1 987 422 520.09 $
04/12/2021 1 314 954 949.85 $
03/12/2021 918 774 674.90 $

Vốn hóa thị trường của Bitcoin Cash bằng đô la Mỹ hiện tại 09/12/2021. Bitcoin Cash viết hoa tại 08/12/2021 lên tới 8 881 670 863.19 đô la Mỹ. 07/12/2021 Bitcoin Cash vốn hóa thị trường bằng 8 883 625 725.55 đô la Mỹ. Bitcoin Cash viết hoa tại 06/12/2021 lên tới 8 513 507 693.15 đô la Mỹ.

05/12/2021 Bitcoin Cash vốn hóa thị trường bằng 8 829 010 599.90 đô la Mỹ. Trên 04/12/2021, Bitcoin Cash vốn hóa thị trường là $ 9 897 792 745.08. Bitcoin Cash viết hoa bằng 10 522 861 164.26 đô la Mỹ tại 03/12/2021.