Tỷ giá hối đoái kỹ thuật số
8777 cryptocurrencies dữ liệu thời gian thực.
Tỷ giá hối đoái tiền điện tử

Công cụ chuyển đổi tiền điện tử

Máy tính tiền tệ kỹ thuật số

Biểu đồ giá hiện tại bằng tiền tệ

Biểu đồ tiền tệ kỹ thuật số

Xếp hạng tiền tệ kỹ thuật số

Giá tiền điện tử ngày hôm nay

Trao đổi tiền điện tử tốt nhất

Thị trường mật mã

Giới hạn thị trường tiền điện tử

EOS thị trường

EOS khối lượng giao dịch ngày hôm nay và dữ liệu lịch sử của EOS viết hoa kể từ ngày bắt đầu giao dịch trên thị trường trao đổi tiền điện tử.

Viết hoa EOS

Giá trị vốn hóa thị trường của ngày hôm nay cho EOS 3 450 701 354.11 đô la Mỹ .
+319 041 799.83 $ (+10.19%)
thay đổi cách viết hoa kể từ hôm qua

EOS viết hoa bằng đô la ngày hôm nay. Thông tin về viết hoa EOS được lấy từ các nguồn mở. Dựa trên giao dịch tiền điện tử EOS trên thị trường trao đổi tiền điện tử, bạn có thể đánh giá mức vốn hóa của EOS. EOS, viết hoa - 3 450 701 354.11 đô la Mỹ.

EOS khối lượng giao dịch

Khối lượng giao dịch EOS hôm nay 2 366 041 612.36 đô la Mỹ .
+1 549 754 348.56 $ (+189.85%)
thay đổi khối lượng giao dịch kể từ hôm qua

EOS khối lượng giao dịch hôm nay - 2 366 041 612.36 đô la Mỹ. Biểu đồ giao dịch hàng ngày cho EOS có trên trang web của chúng tôi. Giao dịch EOS được tổ chức trên nhiều sàn giao dịch tiền điện tử trong thời gian thực, chúng tôi hiển thị khối lượng giao dịch hàng ngày của EOS. EOS giới hạn thị trường tăng thêm $ 319 041 799.83.

Biểu đồ giới hạn thị trường EOS

EOS viết hoa trên biểu đồ theo năm. -10.02% - thay đổi về vốn hóa thị trường của EOS mỗi tuần. 29.38% mỗi năm - thay đổi về vốn hóa thị trường của EOS. EOS vốn hóa thị trường đã thấp hơn ngày hôm qua.

Lịch sử viết hoa EOS

Ngày Viết hoa
Viết hoa EOS - tổng số tiền của tất cả các bryptocoin được khai thác EOS.
09/12/2021 3 450 701 354.11 $
08/12/2021 3 131 659 554.28 $
07/12/2021 3 133 922 851.59 $
06/12/2021 2 920 342 710.91 $
05/12/2021 3 020 355 003.81 $
04/12/2021 3 623 874 693.75 $
03/12/2021 3 834 845 191.10 $

Biểu đồ khối lượng EOS

EOS dữ liệu lịch sử khối lượng

Ngày Âm lượng (24h)
Khối lượng giao dịch của EOS - tổng số tiền bằng đô la Mỹ cho tất cả giao dịch với mã hóa EOS được mua và bán trong ngày được chọn.
09/12/2021 2 366 041 612.36 $
08/12/2021 816 287 263.80 $
07/12/2021 1 391 381 420.65 $
06/12/2021 1 073 970 014.09 $
05/12/2021 1 822 755 656.07 $
04/12/2021 848 839 080.89 $
03/12/2021 574 270 410.33 $

Trên 09/12/2021, EOS vốn hóa thị trường là $ 3 450 701 354.11. 08/12/2021 EOS vốn hóa thị trường bằng 3 131 659 554.28 đô la Mỹ. EOS vốn hóa lên tới 3 133 922 851.59 đô la Mỹ tại 07/12/2021. 06/12/2021 EOS vốn hóa thị trường bằng 2 920 342 710.91 đô la Mỹ.

EOS vốn hóa thị trường là $ 3 020 355 003.81 tại 05/12/2021. EOS viết hoa tại 04/12/2021 lên tới 3 623 874 693.75 đô la Mỹ. EOS viết hoa tại 03/12/2021 lên tới 3 834 845 191.10 đô la Mỹ.